Život Konštantína-Cyrila 8.kapitola

Život Konštantína-Cyrila 8.kapitola

15. 11. 2018 19:00

Ôsma kapitola je o misii ku Kozárom - alebo Chazarom. Konštantina za nimi vyslal byzantský cisár, aby ich získal na kresťanskú vieru. Kedy sa táto misia uskutočnila?

Život Konštantína-Cyrila 8.kapitola - Kozári žiadajú od cisára vierozvestca
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia