Život Konštantína-Cyrila 10.kapitola 1.časť

Život Konštantína-Cyrila 10.kapitola 1.časť

19. 11. 2018 19:00

Desiata kapitola je pokračovaním správy o chazarskej misii, ktorej je venovaná pomerne veľká časť "Života Konštantína". Presnejšie, štari kapitoly (8. až  11.). Do Chazarskej ríše Konštantína vyslal byzantský cisár Michal III. na pozvanie chjazarského vládcu, čiže kagana - alebo chána. Takže sa dá povedať, že to bola diplomaticko-teologická misia.

Život Konštantína-Cyrila 10.kapitola 1.časť: Prvá časť kontroverzie - Mojžišov zákon
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia