Byzantská ríša - rozhovor 1. časť

Byzantská ríša - rozhovor 1. časť

03. 12. 2018 19:00

Historické podhubie v Byzantskej ríši.
Život Konštantína-Cyrila a Život Metoda – teda oba Životy solúnskych bratov z 9.storočia - patria k našim  najstarším literárnym pamiatkam.  Sú dielami hagiografickej literatúry –žánru o živote svätých, kde sa striedajú zázraky s faktami a životopisné prvky s fabuláciou. Čo všetko z nich môžeme vyčítať, to nám pomáha rozlúštiť literárny vedec dr.Martin Braxatoris, ktorý je sprievodcom všetkými kapitolami oboch diel. V Rádiu Devín ich počúvame kompletné v interpretácii Petra Rúfusa. Aký je však pohľad historikov na byzantskú misiu? Aké boli historické okolnosti, ktoré ju ovplyvnili? Ako miešali karty hlavní hráči – kniežatá, králi, cisári, biskupi, patriarchovia a pápeži?
Historický sumár začíname situáciou v Byzantskej ríši – domovskej krajine solúnskych bratov. Hosťom relácie bol doc.Martin Hurbanič z Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry všeobecných dejín  na Filozofickej fakulte, tajomník Slovenskej byzantologickej spoločnosti.

Byzantská rtíša - rozhovor 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia