Veľká Morava - rozhovor 1. časť

Veľká Morava - rozhovor 1. časť

06. 12. 2018 19:00

Čo bolo impulzom pre byzantskú misiu? Pred solúnskymi bratmi tu predsa boli už iné misie– napr. bavorská, akvilejská a ešte skôr írsko-škótska. Veľká Morava bola teda sčasti kristianizovaná s rezíduami pohanstva. Takže prečo tá potreba? V tom čase expandovala Franská ríša, resp. Východofranská. Ale aj Veľká Morava postupne rozširovala svoje územie. Bola to otázka zaujatia geopolitického priestoru v Strednej Európe? Rastislav sa najprv obrátil na pápeža Mikuláša I. Prečo napokon neprišla misia z Ríma? Aký bol vzťah medzi Veľkou Moravou a pápežskou kúriou? A Veľkej Moravy s Byzantskou ríšou?
Pokračujeme v historickom sumári o okolnostiach príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. V predchádzajúcich troch častiach    nás byzantológ doc.Martin Hurbanič bližšie zoznámil s politickými pomermi v Byzantskej ríši, teda materskej krajiny solúnskych bratov. O situácii na Veľkej Morave hovorili jeho kolegovia z Univerzity Komenského v Bratislave na Filozofickej fakulte: vedúci Katedry slovenských dejín prof.Martin Homza a vedúci Katedry všeobecných dejín doc.Vincent Múcska.

Veľká Morava - rozhovor 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia