Veľká Morava - rozhovor 3. časť

Veľká Morava - rozhovor 3. časť

10. 12. 2018 19:00

Život Konštantína-Cyrila a Život Metoda predstavujú hraničný žáner medzi umeleckou literatúrou a literatúrou faktu. Sú súčasťou hagiografickej literatúry, teda Životov svätých. To treba zohľadňovať, keď ich chápeme ako historický prameň. Pri ich interpretácii treba byť veľmi opatrní. Kardinálnou otázkou pre historikov je kritika prameňa – aby nečítali to, čo je tam napísané, ale aby rozkrývali, prečo je to tak napísané. Pravda nie je v prameni samotnom, pravda je v interpretácii prameňa.
Toto zdôraznili minule prof.Martin Homza a doc.Vincent Múcska – obaja z  Filozofickej fakulty  na Univerzite Komenského v Bratislave, obaja  vedúci katedier -  Katedry slovenských dejín a  Katedry všeobecných dejín. Hovorili sme tiež o tom, ako prijal Rastislav solúnskych bratov na Morave  a  pápež Hadrián v Ríme. Aj v tejto časti sme sa vrátili k Rastislavovi  a pripomenuli sme si tiež, ako rímsky pápež na najvyššej úrovni potvrdil staroslovienčinu v bohoslužbe.

Veľká Morava - rozhovor 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia