Veľká Morava - rozhovor 4. časť

Veľká Morava - rozhovor 4. časť

11. 12. 2018 19:00

Významnú úlohu počas pôsobenia Konštantína a Metoda na Morave mal panónsky knieža Koceľ. Keď boli uňho v Blatnohrade, položili základy staroslovienskej liturgie a Koceľ si tak obľúbil slovienske knihy, že Konštantínovi dal do učenia do 50 učeníkov. Okrem toho  Koceľ bol tiež iniciátorom Metodovho vysvätenia za arcibiskupa a vôbec vytvorenia arcibiskupstva – najprv v Panónii a potom na Morave. Dočítame sa o tom v oboch Životoch a už sme o tom hovorili. Prečo bol taký iniciatívny? Čo ho k tomu viedlo? V poslednom historickom sumári si položíme tiež otázku, ktorá nás stále traumatizuje. Do akej miery bol Svätopluk zodpovedný za vyhnanie Metodových žiakov.
Hosťami relácie opäť boli prof.Martin Homza  a doc.Vincent Múcska – obaja z  Filozofickej fakulty  na Univerzite Komenského v Bratislave, obaja  vedúci katedier - Katedry slovenských dejín a  Katedry všeobecných dejín.

Veľká Morava - rozhovor 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia