Život Metoda - 2. a 3. kapitola

Život Metoda - 2. a 3. kapitola

13. 12. 2018 19:00

Život Metoda - 2. kapitola: Cnosti svätého Metoda
Život Metoda - 3. kapitola: Na hore Olympe
Život Metoda takisto patrí do žánru hagiografickej literatúry. Slovo hagiografia pochádza z gréckych slov "agios" - čiže svätý a "grafo" - píšem. hagiografia je v prvom rade teologická disciplína, ktorá sa zaoberá životmi svätých, rôznymi aspektmi ich svätosti. V inom význame je hagiografia označením literárneho žánru, či legendy. Pripomeňme si, čo je charakteristické pre tento žáner.

Život Metoda - 2. a 3. kapitola
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia