Život Metoda - 4.,5.,6. a 7. kapitola

Život Metoda - 4.,5.,6. a 7. kapitola

14. 12. 2018 19:00

Život Metoda - 4. kapitola: Misia u Kozárov
Život Metoda - 5. kapitola: Moravská misia
Život Metoda - 6. kapitola: V Ríme
Život Metoda - 7. kapitola: Konštantínova smrť
"Život Metoda" je oveľa stručnejší, hutnejší, viac faktografický ako "Život Konštantína Cyrila". Prejavuje sa to najme v kapitolách štyri až sedem, ktoré sú rekapituláciou spoločného života oboch bratov. Prečo sú tieto kapitoly také stručné?

Život Metoda - 4.,5.,6. a 7. kapitola
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia