Život Metoda - 11. kapitola

Život Metoda - 11. kapitola

20. 12. 2018 19:00

Život Metoda - 11. kapitola: Metodove proroctvá
Jedenásta kapitola je o Metodových proroctvách, ktoré sa naplnili. Sú prorocké schopnosti svätca jednou z typických čŕt hagiografickej literatúry?

Život Metoda - 11. kapitola
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia