Život Metoda - 15. a 16. kapitola

Život Metoda - 15. a 16. kapitola

27. 12. 2018 19:00

Život Metoda - 15. kapitola: Preklady svätého písma do staroslovienskeho jazyka
Život Metoda - 16. kapitola: Stretnutie s uhorským vládcom
Obe kapitoly sú opäť veľmi stručné, ale hutné a nabité informáciami. Pätnásta kapitola je venovaná Metodovej prekladateľskej činnosti. Šesnásta kapitola prináša istý rébus...

Život Metoda - 15. a 16. kapitola
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia