Rozhovor 9 -Tvorba Konštantína a Metoda

Rozhovor 9 -Tvorba Konštantína a Metoda

02. 01. 2019 19:00

Žánre staroslovienskej literatúry sú typické stredoveké. Tematicky odzrkadľujú skúsenosť stredovekého kresťana. Zameriavajú sa na intímne aj kolektívne obradové kontakty s bohom.
Patria sem modlitby, žalmy, duchovné piesne, evanjeliá, listy apoštolov, kázne, legendy a životy cirkevných otcov. V teologickej praxi sa uplatnili traktáty, polemiky a dišputy aj preklad cirkevného zákonníka. V praktickom živote fungoval preklad a adaptácia občianskeho zákonníka.
Takto by sme mohli zhrnúť aj literárnu činnosť Konštantína a Metoda. Prekladovú i pôvodnú...

Tvorba Konštantína a Metoda
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia