Rozhovor 10 – Hlaholika 1. časť

Rozhovor 10 – Hlaholika 1. časť

03. 01. 2019 19:00

Heléni nemali vo svojom jazyku písmen, ale fenickými písmenami písali si svoju reč. Tak bolo po mnohé letá, a tak mnohí za mnohé letá sotva našli tridsať písmen. Potom, keď mnoho liet minulo, božím rozkazom našlo sa sedemdesiat mužov, ktorí preložili Bibliu zo židovského na grécky jazyk.
Ale sloviensky, jediný svätý Konštantín, nazývaný Cyril, i písmená utvoril i knihy preložil v málo rokoch. Avšak oni mnohí a za mnohé roky – sedem z nich – písmená zostavilo a sedemdesiati preložili „Písmo“.
Preto slovienske písmená sú svätejšie a ctihodnejšie, lebo ich vytvoril svätý muž. Avšak grécke písmená vytvorili Heléni, pohania...

Hlaholika - rozhovor 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia