Rozhovor 11 – Hlaholika 2. časť

Rozhovor 11 – Hlaholika 2. časť

04. 01. 2019 19:00

Hlaholika predstavovala veľmi dômyslený graficko-fonetický systém. Navyše zohľadňovala aj estetické kritériá - svojou úhľadnosťou a jednoduchou krásou. A to všetko podľa logického božieho poriadku. Aj to zohralo rolu, keď v Ríme popri hebrejčine, gréčtine a latinčine uznali staroslovienčinu za štvrtý liturgický jazyk. O tom a aj o gramatike staroslovienčiny...

Hlaholika - rozhovor 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia