Rozhovor 13 - Hlaholika a šírenie staroslovienskej vzdelanosti

Rozhovor 13 - Hlaholika a šírenie staroslovienskej vzdelanosti

08. 01. 2019 19:00

V akej forme sa cirkevná slovančina používa v súčasnosti, kedy prešla hlaholika do cyriliky a cyrilika zasa do azbuky? A ako vnímajú odkaz solúnskych bratov profesori Pavol Žigo a Martin Homza – jazykovedec  a historik, ktorí nám v tejto náročnej téme mnohé nejasnosti vysvetlili. A keďže  je to posledný rozhovor a zároveň posledná relácia Parnasu venovanému Veľkomoravským literárnym pamiatkam,  ponúkame zopár postrehov, ktoré sa nezmestili do historického sumára – vyjadrenia byzantológa doc.Martina Hurbaniča a historika doc.Vincenta Múcsku. Všetci prednášajú na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského – na  Katedrách slovenského jazyka, slovenských dejín a  všeobecných dejín.

Hlaholika a šírenie staroslovienskej vzdelanosti
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia