Archív - zvoľte dátum

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka

Utorok 14.03.2017, Narodeniny hudby: Franz Schubert - Sláčikové trio B dur. Program: Franz Schubert Sláčikové trio B dur D.521 String Trio in B flat major, D.471 Sláčikové kvarteto A mol, op.29 Pripravil redaktor Peter Dan Ferenčík