Archív - zvoľte dátum

Rozhlasová kronika

Cestu k rozhlasu ako ho poznáme v súčasnosti pripravili vynálezy a objavy ešte z 19.storočia. Či už to boli výskumy a praktické využitie elektrického a magnetického poľa, vynález telegrafu, zdôvodnenie existencie elektromagnetických vĺn, patentovanie telegrafu, telefónu, mikrofónu, gramofónu, prvých bezdrôtových vysielačov a prijímačov a samozrejme reproduktoru.
V Uhorsku vznikla roku 1893 podnikateľská spoločnosť Telefónhírmondó, ktorá abonentom hromadne po telefonických linkách poskytovala správy a neskôr prenosy operných predstavení.
Po prvej svetovej vojne však prevládol bezdrôtový rádiový prenos slova a hudby na diaľku. Rádiofónia tak postupne nahradila rádiotelegrafiu aj v novovzniknutom Československu, a tak vôbec prvé rozhlasové pravidelné vysielanie začalo 18.mája 1923 večer o štvrť na deväť zo skautského stanu na letisku v Kbeloch pri Prahe.
No a s termínom „rozhlas“ sa stretávame po prvýkrát v novinovom článku J.D.Richarda, vlastným menom Richard Durdil a to v Národných listov 21.mája 1924. Termíny „rozhlas“ respektíve „rádio“ odvtedy v Československu postupne nahradili dovtedy používané názvy - rádiofónia - či anglické - broadcasting.

V deviatich pokračovaniach Rozhlasovej kroniky sa pokúsime priblížiť 90 - ročnú históriu pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku, ktoré začalo 2.októbra 1926 z Bratislavy.
Pripomenieme si aj tie najdôležitejšie osobnosti, ktoré sa podieľali na technickom a programovom rozvoji rozhlasu u nás.
Sprievodcom po dejinách rozhlasového vysielania bude dlhoročný pracovník Československého respektíve Slovenského rozhlasu a znalec jeho histórie Vladimír Draxler. Spolu s ním vám ničím nerušené počúvanie želá Peter Turčík.

Prvý až štvrtý diel bude o histórii rozhlasu na Slovensku od roku 1923 po rok 1992, ďalšie štyri diely budú rozhovory s bývalými riaditeľmi: Viliamom Rothom, Vladimírom Štefkom, Jaroslavom Rezníkom a bývalým šéfdramatugom Devínu a bývalým riaditeľom STV Milanom Materákom. Títo budú hovoriť o tom období, kedy šéfovali. No a posledný diel bude so súčasným programovým riaditeľom SRo V.Štofaníkom – v ňom sa budeme venovať budúcnosti rozhlasu.

Od 1.1. 2017 sa relácia nevysiela.

Rozhlasová kronika

Nedeľa 4.12.2016, 10/2016