Archív - zvoľte dátum

Zóna reflexie

Zóna reflexie
Priestor pre cykly i samostatné relácie, reflektujúce umenie v širšom zmysle: výtvarné, literárne, či hudobné. Dôležitý je prvok odborného posúdenia, jasne formulovaného názoru s istými pravidlami - či už je to v znovuobnovenom košickom cykle Príbehy obrazov alebo v novinke (takisto z košickej proveniencie) Kritikon, v relácii, ktorá na veľkorysej ploche dá vyznieť viacerým pohľadom na to isté umelecké dielo.
Kritikon
Mesačník venovaný teoretikom a kritikom umenia, ktorí sa prostredníctvom autorských textov vo forme pásma, analytickej recenzie s literárnymi ukážkami, populárnej štúdie, alebo inej formy umeleckého textu pokúsia priblížiť súčasné diela, alebo autorov. V jednej relácii je priestor len pre jedného autora a jeho text, ktorý by bol východiskom k diskusii, resp. polemike ďalších kritikov, resp. teoretikov umenia. Priestor môže dostať aj samotný analyzovaný umelec. Ambíciou relácie je diskutovať o súčasnom umení cez optiku súčasnej modernej umeleckej kritiky.
Príbehy obrazov
Rozprávanie znalcov umenia o dielach výtvarného umenia, ktoré im učarovali, alebo ich ovplyvnili cez ich príbehy. Interpretácie obrazov z dávnej i nedávnej minulosti, ako aj súčasných diel tak, ako sa na nich bežne nedívame...
Košická moderna
Pojem „košická moderna“ je súhrnným pomenovaním umeleckého, predovšetkým výtvarného diania začiatku 20.storočia v dnešnej metropole východného Slovenska. Odkaz hľadačských a novátorských Košíc desiatych, dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storočia sa bude odvíjať v rovnomennom cykle relácií venovaných tomuto fenoménu.
Vysiela sa: sobota 17:04-18:00

Zóna reflexie

Sobota 4.11.2017, Juraj Gembický/Hana Rodová: Kráčajúc po hroboch predkov (fíčer o cintorínoch, skrátená verzia)