Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica (R)

Piatok 11.01.2019, Nová kniha Ivana Paríka: Fragmenty a úvahy z Hudobného Centra - Peter Dan Ferenčík sa bude rozprávať s hosťami Igorom Javorským, Vladimírom Godárom, Norou Gubkovou