Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", v plnom nasadení: informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, Ľ. Kovačech

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Štvrtok 3.03.2016, Cikkerovej opery Jánošík v ŠO Banská Bystrica, rozhovor s darmaturgičkou ŠO BB A.Lukáčovou, režisérom R.Polákom, dirigentom M.Vachom a sólistami M.Hýroššom a P.Macák-Solotrukovou. 141. výročie svetovej preméry Bizetovej opery Carmen, s muzikologičkou Marianou Bárdiovou o Viliamovi Figušovi Bystrom (141. výročie narodenia), Čajkovského hudba v interpretácii Dalibora Karvaya, Bellova kantáta Smrť Jánošíkova