Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars Musica

Piatok 25.03.2016, Deploration Lamentation... tieto pojmy vyjadrujú dve podoby hlbokého myšlienkového a citového rozpoloženia - ktoré človek prežíva v úzkosti mysle... jedna dušu napína ... druhá ju uvoľňuje. Oba stavy majú svoj zástoj v hudobnej histórii i keď sa nedajú presne ohraničiť nejakou formou. // Pripravil redaktor Peter Dan Ferenčík