Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", v plnom nasadení: informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, Ľ. Kovačech

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Pondelok 28.03.2016, Prekračovanie hraníc je vždy vzrušujúce - nielen na zemskom povrchu, ale aj v umení. V týchto prípadoch hranice spájajú, prinášajú prelievanie vôd rôznych prúdov. Aj o tom bude Ars musica na Veľkonočný pondelok. O klasickej hudbe trochu inak