Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Zóna poézie

Tento cyklus je komponovaný ako reflexia, spravidla nových, básnických kníh od súčasných slovenských autorov. Polhodinový priestor relácie umožňuje „ochutnávku“ ich veršov so zasväteným komentárom autora pásma. Priestor je určený mladým úspešným spisovateľom, prichádzajúcim na literárnu scénu, ale v ešte väčšej miere renomovaným básnikom ktorí sú zárukou výnimočného umeleckého zážitku.
Pripravujú: Jana Hevešiová a Tereza Križková

Vysiela sa: štvrtok 20:00-20:30

Zóna poézie

Štvrtok 13.09.2018, Vladimír Minarovič / Rozhlasové stretnutie s interpretačným umením dlhoročného významného rozhlasového herca Vladimíra Minaroviča. Vždy patril k osvedčeným autoritám z radov našich rozhlasových hercov. Pamätáme si ho ako nonšalantného profesionála, bez zaváhania pripraveného interpretovať, čo bolo treba – žánrovú pestrosť mal dokonca rád. Priateľský, srdečný a kolegiálny – tak sa javil nielen bezprostredným spolupracovníkom zo súboru, ale aj každému jednému režisérovi či dramaturgovi, ktorý s ním prišiel počas dlhých rokov jeho práce v rozhlase do kontaktu. Bolo skvelé vymieňať si s ním názory na poéziu. Mal ju nefalšovane rád. Svojho času povedal: „Som presvedčený, že tak ako túži človek v betónovom meste po kúsku zelene, tak túži aj po kúsku poézie, ktorá je akousi zeleňou pre jeho dušu. Okysličuje ju a skrášľuje.“