Archív - zvoľte dátum

Aj tu žijú ľudia

Národnostné a etnické menšiny, sociálne a zdravotne znevýhodnení občania.

Vysiela sa: štvrtok 9:10-9:30

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Biela pastelka

Štvrtok 1.10.2015, 25. a 26. september boli hlavnými dňami 14. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. Prebiehali vo viac ako 300 slovenských mestách a obciach.