Archív - zvoľte dátum

Aj tu žijú ľudia

Národnostné a etnické menšiny, sociálne a zdravotne znevýhodnení občania.

Vysiela sa: štvrtok 9:10-9:30

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Integrácia nepočujúceho Adamka v Selciach l.

Štvrtok 15.10.2015, Integrácia nepočujúcich do bežných tried základných škôl zdravotne znevýhodneným deťom neskôr zjednoduší samostatné fungovanie v živote.