Archív - zvoľte dátum

Aj tu žijú ľudia

Národnostné a etnické menšiny, sociálne a zdravotne znevýhodnení občania.

Vysiela sa: štvrtok 9:10-9:30

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Rumunskí Slováci Frnkovci sa vrátili do krajiny svojich predkov l.

Štvrtok 22.10.2015, Peter Frnka pochádza z Rumunska, no jeho materinským jazykom bola slovenčina. Vyrastal totiž v oblasti, kde sa kedysi vysťahovali Slováci. Frnkovci od roku 1990 žijú v krajine svojich predkov. Aké boli ich prvé dojmy u nás? – Aj o tom sa dozviete z rozhovoru s Petrom Frnkom.