Archív - zvoľte dátum

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 14:30 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 28.04.2018 o 13:00
Marta Kosáková z Udiče,
Emil Petrinec z Tomášoviec,
Mária Jedličková zo Starej Huty,
Anna Hanová z Ozdína,
Július Hiadlovský zo Slovenskej Ľupče,
Anna Drobová zo Zolnej,
Mária Gombalová z Cinobane,
Marta Medveďová z Brezna - Mazorníkova,
Jaroslava Ďurišková z Polomky,
manželia Marta a František Šulekovci z Detvianskej Huty,
Zdenka Abrahámová z Banskej Bystrice,
Helena Kretová zo Zvolena,
Jarinka Korbeľová z Malého Krtíša,
Ján Kubiš z Dolnej Strehovej,
Anna Čertíková zo Zvolena,
Jaroslav Kuna z Dovalova,
Mária Mištová,
Irena Karáseková z Cinobane,
Ján Dado z Lukavice,
Sonička Miháliková z Banskej Bystrice,
Mária Ľalíková z Kalinky,
Mária Nociarová z Detvy,
Jaroslav Veverka z Michalovej,
Mariana Gyibgyaková z Rátky - Hornej Báby,
Jarka Ďurišková z Polomky,
Anna Krahulcová z Detvy.

Nedeľa 29.04.2018 o 13:00
Ľudmila Ranostajová z Važca,
Anna Mareková z Hrnčiarskej Vsi,
Božka Chamulová zo Zvolena,
Anna Výbohová z Banskej Bystrice - Skubína,
Dušan Mihalko z Uhorského,
Anna Ostrihoňová z Hriňovej,
Anna Hanková z Mošoviec,
Mária Naništová zo Zvolena,
Ondrej Káka z Budinej,
manželia Elena a Július Fačkovci z Hrnčiarskej Vsi,
Lenka Nácestová z Litavy,
manželia Ondrík a Gitka Stupárovci z Veľkej Lúky,
Ján Marko z Hriňovej,
František Zajak z Lúčok pri Kremnici,
Marka Chlebničanová z Detvy - Piešťa,
manželia Eva a Ján Chriašteľovci zo Slovenskej Ľupče,
Mária Nociarová z Detvy,
Zuzka a Patrik Kmeťovci z Nemecka,
Mária Ľalíková z Detvy,
Mária Hriňová z Čekoviec - Lazov,
Vlasta Gondová zo Zvolena,
Anna Orságová z Detvy,
Anna Fitalová z Hriňovej - Krivca,
Gitka Ondrejovičová z Lučenca,
Jarka Zubáňová z Banskej Bystrice.

Hudobné pozdravy Banská Bystrica

Nedeľa 16.07.2017,