Archív - zvoľte dátum

Pekná krajina

Prírodné a historické krásy regiónu, ich ochrana a zveľaďovanie.
Vysiela sa: piatok 9:10-9:30
regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Ekologický chov hovädzieho dobytka, Vysoká nad Kysucou

Piatok 30.10.2015,