Archív - zvoľte dátum

Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk

Studnička

Nedeľa 10.02.2019, Novohradská obec Polichno – rodisko Boženy Slančíkovej Timravy – sa rozprestiera vo východnej časti Krupinskej planiny v plytkej kotline Polichnianskeho potoka. Dodnes sa tu zachovali viaceré staršie obytné, hospodárske i verejné budovy, na ktorých možno vidieť základné archaické prvky tradičnej novohradskej architektúry. V roku 1910 tu žilo 481 obyvateľov a prevažná časť z nich sa venovala málo výnosnému poľnohospodárstvu. Preto Polichňania často odchádzali na rôznorodé sezónne práce, najčastejšie do Ipeľskej doliny.