Archív - zvoľte dátum

Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk

Studnička

Nedeľa 4.02.2018, Interpretačné a aranžérske umenie Rinalda Oláha vždy vzbudzovalo úžas, obdiv, ale aj odmietanie. Svojská hudobná výpoveď umocnená charakteristickými povahovými črtami tejto osobnosti jednoducho inšpirovala a stále inšpiruje. Slovami Jany Ambrózovej, „Rinaldo dodnes oslovuje muzikantov z prostredia scénického folklorizmu a profesionálnych huslistov. Vďačí za to nenapodobiteľnému citu pre štýlové osobitosti ľudovej piesne a rafinované aranžérske postupy, ktoré uplatnil vo svojich úpravách, vychádzajúc pritom priamo z tradičných herných štýlov slovenských primášov.“ Známy folklorista a hudobný skladateľ Pavol Tonkovič ho dokonca označil ako „Paganiniho zo Slatiny“. Nové CD „Rinaldove odkazy“ prináša odborný a pritom muzikantsky mimoriadne zanietený pohľad na jeho doteraz nezverejnenú tvorbu.