Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 9.01.2017, M. Zentková z Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice, M. Figura - kúzelná fyzika, kontaktová beseda, téma: popularizácia vedy a fyziky