Čudnopis

Regina Stred | Piatok 9.03.2018, Publicistika


Nesluša - výklad pôvodu názvu Nesluša by sme mohli začať valaskou kolonizáciou a skončiť pri ľuďoch, ktorí sa nevedia slušne správať. V obidvoch prípadoch nebudeme ďaleko od odhalenia motivácie vzniku sídelného názvu Nesluša.

Nájdete nás na Facebooku