Klub osobností - NEV


Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
3. sobota 21:00 – 22:00 (ukrajinský)

Nájdete nás na Facebooku