Portrét|Portré


Érdekes és értékes emberek vallomásai|Spovede zaujímavých a hodnotných ľudí.

Vysiela sa: nedeľa|vasárnap 9:05 - 10:00

Nájdete nás na Facebooku