Na slovíčko - NEV


Relácia predstavuje zaujímavé osobnosti z radov menšín českej, poľskej, nemeckej a rómskej žijúcich na Slovensku.
Strieda sa s: Ukrajinský magazín (1. týždeň) a kaleidoskop (2 a 4 týždeň)

Vysiela sa vo štvrtok – tretí týždeň v mesiaci vždy od 19:00 – 20:00

Nájdete nás na Facebooku