Zóna reflexie

Devin | Sobota 20.05.2017, Lit-dram. útvar


Hana Rodová: Kritikon 5. V Kritikone venovanom výtvarnému umeniu budú kurátori Peter Tajkov, Peter Markovič a Vladimír Beskid diskutovať na tému generácie prvých absolventov košickej Fakulty umení Technickej univerzity.

Nájdete nás na Facebooku