Klub komunálnej politiky Košice

Regina Východ | Streda 22.03.2017, Spravodajstvo


hostia v štúdiu : Oto Hudec, profesor Katedry regionálnych vied a manažmentu EF TU v Košiciach, Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, téma : stále viac ľudí odchádza, než sa prisťahuje z najväčších miest na vých.Slovensku. Prečo je to tak a aké dopady to má

 

Nájdete nás na Facebooku