Reláciu najbližšie vysielame

Aeterna musica


Diela starých majstrov v moderných interpretáciách na historických nástrojoch. Uvádza Adrian Rajter.

Vysiela sa: nedeľa 13:00 - 14:00.

Od 1.1.2017 sa vysielajú len reprízy a tie sa do audioarchívu neukladajú.

Nájdete nás na Facebooku