Ars musica

Devin | Streda 14.03.2018, Hudobno slovný útvar


So slovenskou huslistkou, žijúcou v Čechách, Luciou Fulka Kopsovou budeme hovoriť nielen o novom CD Tria Clavio ale aj o zaujímavom projekte domácich koncertov, ktorý sa úspešne rozvíja v Čechách. 30 rokov súboru Veni Ensemble si pripomenieme so skladateľom Danielom Matejom.

 

Nájdete nás na Facebooku