Rozhlasové hry - Archív extra

Utorok 11.07.2017Cyklus "Naša zabudnutá klasika" otvárame spracovaním poviedky známej slovenskej spisovateľky (T.VANSOVEJ) ktorá patrí do prvej generácie slovenských literárnych realistiek, aktívne sa zúčastňujúca kultúrneho života na Slovensku na prelome storočí a najmä v prvej polovici 20.storočia. Zároveň je považovaná za priekopníčku ženského románu u nás. Poviedka Kar bola uverejnená v zbierke Pani Georgiadesová na cestách a nesie v sebe znaky jemnej satiry na súdobú spoločnosť, hoci sama osebe je skôr akýmsi nevinným žartovaním s myslením svojich postáv, najmä však vtipnou analýzou jedného skoro tragického omylu.

 

Nájdete nás na Facebooku