Večer na tému

Devin | Streda 15.11.2017, Publicistika


Pojem postkolonializmus označuje historické obdobie, ktoré nasledovalo po rozpade svetového koloniálneho systému, ale aj kritický prístup spoločenských vied ku kultúrnemu dedičstvu kolonializmu. V poslednom období sa však tento teoretický koncept čoraz častejšie využíva aj pri reflexii kultúrno-spoločenských javov v krajinách bývalého východného bloku, teda v postsocialistickom priestore strednej a východnej Európy. Prečo je to tak a čo nám takýto prístup k našej minulosti môže ponúknuť? Diskutovať naživo zo štúdia na tieto témy budú filmová teoretička Jana Dudková a dvaja literárni vedci – afrikanistka Dobrota Pucherová a indológ Róbert Gáfrik. Reláciu moderuje Radoslav Passia.

 

Nájdete nás na Facebooku