Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 14:30 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu
Sobota 24.06.2017 o 13:00
Anna Gaberová z Madačky,
Mária Balková z Devičia,
Rudolf Chyľa z Vasiľova,
Imrich Gonda z Hriňovej,
Ján Parditka z Lučenca,
František Šomodík z Utekáča,
Evka Poličková z Badína,
Ján Pál z Rimavskej Soboty - Vinice,
Anna Cinkotová zo Suchého Brezova,
Ján Cibuľa z Príbeliec,
Jolka Sokolová z Prievidze,
Janka Hrušková zo Závadky nad Hronom,
Mikuláš Vilhan z Hornej Baby,
Anna Kanošová z Pohorelej,
Oľga Czeneová z Hnúšte,
Ján Dráb z Revúcej,
manželia Pavel a Mária Mužíkovci z Trebeľoviec,
Ľubica Holíková z Očovej,
Elena Gömöryová z Modrého Kameňa,
Marek Vrábeľ z Brezničky,
Marián Malček z Hriňovej - Blata,
Mariana Blašková z Hrochote.

Nedeľa 25.06.2017 o 13:00
Zuzana Pomotyová z Krupiny,
Zdenka Tóthová z Kráľovej nad Váhom,
Jolana Luptáková z Kriváňa,
manželia Mária a Martin Kováčikovci z Podkriváňa,
Ján Ostrolucký z Čerína pri Banskej Bystrici,
Mária Vyletelová z Detvy - Stožku,
Ján Magna z Ponickej Lehôtky,
Anna Buková z Banskej Bystrice,
Ladislav Palider z Bobrova,
Anna Laššáková z Ďubákova,
Jozef Ševc z Pohorelej,
Ján Škamla z Hrochote,
Anna Sujová z Banskej Bystrice - Šalkovej,
Anička Kuricová zo Zvolenskej Slatiny,
Mária Gondová z Bukovinky,
Mária Kucbeľová z Detvy - Piešťa,
Ľudmila Pavlisová z Dačovho Lomu,
Zuzka Bjalončíková zo Zvolena,
Ján Škamla zo Sebedína,
Mária Slušňáková z Malatinej,
Pavol Greguš zo Zvolena,
Ján Čunderlík z Motyčiek.

Nájdete nás na Facebooku