Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 15.06.2019 o 13:00
Anton Žilka z Hriňovej - Pivničky,
Peter Kamenský z Boľkoviec,
Mária Gondášová z Detvianskej Huty - Vrchdobroče,
Anton Zehnal z Banskej Bystrice,
Jolana Gombalová z Boľkoviec,
Anna Damrélyová z Očovej,
Elena Machunková z Detvianskej Huty,
Alica Grečmalová z Banskej Bystrice,
Marika Golianová z Banskej Bystrice,
Pavol Hrubík zo Senného,
Ľubica Hrončeková z Poltára,
Dezider Kacír z Medvedzia na Orave,
Mária Dvorská z Litavy,
Zuzana Filipčová z Oraviec pri Ponikách,
Milan Krnáč z Krného,
Lubomír Haluška z Mokrej Lúky pri Revúcej,
Štefan Puškár z Babinej,
Rudolf Kučera z Detvianskej Huty - Vrchdobroče,
Anna Bošeľová z Heľpy,
Magdaléna Kučerová z Obeckova,
Ján Dovčiak z Banskej Bystrice - Malachova,
Marta Kolčáková z Námestova - Rabčíc,
Marienka Lilková z Heľpy,
Ľubka Prítulová z Detvy,
Marta Hazuchová z Banskej Bystrice,
Jaroslav Faško z Filipova,
Iveta Kuviková z Látok,
Juraj Sucháň zo Zvolenskej Slatiny.

Nedeľa 16.06.2019 o 13:00
Antonín Golboň z Tvrdošína,
Marienka Lilková z Heľpy,
Mária Klimková z Heľpy,
Ján Poliak z Dolnej Strehovej - Prielohu,
Juraj Krešák,
Anna Kamenská z Rimavského Brezova,
Emília Selečéniová z Dudiniec,
Ľudmila Kelčíková z Liptovských Sliačov,
Ján Medveď z Brezna,
Alica Grečmalová z Banskej Bystrice,
Františka Božena Beganová z Ľubietovej,
Ján Mazúch z Hrochote,
manželia Ján a Adela Drábovci z Revúcej,
Ján Bahleda zo Zvolena,
Mária Bellová zo Zvolena - Sekiera,
Anna Špániková z Čekoviec,
Jaroslav Faško z Filipova,
Peter Chebeň z Detvy - Skliarova,
Helena Málišová z Kraskova,
manželia Janko a Anka Pašákovci z Veľkej Vsi,
Rudolf Kučera z Vrchdobroče,
Anna Pohančaniková z Polomky,
Ján Mišurák z Lukovíšť,
Katarína Tanková z Rimavskej Soboty,
Eva Pechová z Dobroče,
Peter Chebeň z Detvy - Skliarova,
Peter Malček z Hriňovej - Krivca,
Evička Beraxová z Jasenia,
Ján Rončák z Drábska.

Nájdete nás na Facebooku