Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 14:30 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 23.06.2018 o 13:00
Oľga Kropáčová z Vidinej,
Mária Golianová z Rimavskej Soboty,
Mária Slúková zo Zvolena,
manželia Evička a Vojtech Švantnerovci z Brezna,
Juraj Filipiak z Kalinova,
Mária Lapinová z Trebeľoviec - Lázy,
Zuzana Kánová z Banskej Bystrice,
Mária Suchá z Veľkej Lehoty,
Jaroslav Hudec z Vyhní,
Miroslav Ilavský z Važca,
Ján Hulina zo Zvolena,
Elenka Ľuptáková z Klokoča,
Ondrej Škorňa z Hrnčiarskych Zalužian,
Monika Beňušová z Veľkých Teriakoviec,
Zuzka Gubániová z Tuhára,
bývalí spolužiaci IV. B triedy Strednej lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici,
Peter Čunderlík z Motyčiek,
Stanislav Paučula zo Šumiaca,
Elena Cerovská z Hnúšte,
Ján Gužmer z Detvy - Piešťa,
Iveta Mlynárčeková z Lieskovca pri Zvolene.

Nedeľa 24.06.2018 o 13:00
Božena Uhrinová z Veľkého Krtíša,
Mária Ďalogová z Budinej,
Janka Vitálišová z Banskej Bystrice,
Ján Krnáč z Detvy - Krného,
Alžbeta Pástorová z Rimavskej Soboty,
Ján Bračok z Kalinova,
Ján Marunčiak z Harmanca pri Banskej Bystrici,
manželia Jozef a Anka Kvakovci zo Zvolena,
Anna Ďurčíková z Dolnej Mičinej pri Banskej Bystrici,
Mária Lapinová z Trebeľoviec - Lázy,
manželia Emília a Pavel Petrincovci z Trebeľoviec - Muľky,
Ján Pavlov zo Stredných Plachtiniec,
Darina Matušková z Lučenca,
Peter Giertl z Brezna,
Judita Končeková zo Zvolena - Záhonku,
Anna Halajová z Detvy,
Zuzana Sujová z Detvy,
Iveta Skučková zo Zvolena,
Agnesa Kvaková z Rimavských Zalužian,
Valéria Porubiaková z Lomu nad Rimavicou,
Ján Gužmer z Detvy - Piešťa,
Milan Kereškeni z Rimavských Soboty,
kolektív zamestnancov interného oddelenia - ženy - Nemocnice s poliklinikou v Brezne.

Nájdete nás na Facebooku