Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 14:30 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 24.02.2018 o 13:00
Blažena Chebeňová zo Zvolena,
Margita Kureková z Ľuboriečky,
Jozef Zdechovan z Podkriváňa,
Helena Katreniaková z Rimavskej Soboty - Sobôtky,
Agnesa Šuleková z Detvianskej Huty,
Margita Praženicová z Veľkých Zlievec,
Mária Jarabová z Bobrovca,
Lýdia Rusnáková z Veľkých Zlievec,
Anna Holíková z Dúbravy,
Amália Černecká z Detvy,
Mária Hrašková z Detvy - Stožku,
Štefan Gibaľa z Lučenca,
Alžbetka Fajčíková z Lučenca,
Štefan Kvoriak zo Závadky nad Hronom,
Jozef Baláž z Novej Vsi,
Vladimír Korušiak zo Zvolena,
Miladka Kubisová z Turčianskej Štiavničky,
Ján Krnáč z Hriňovej - Skaliska,
Františka Bobáľová z Lovinobane,
Magdaléna Dávidíková z Očovej,
Emília Buchtová z Revúcej,
Magdaléna Ponická zo Zvolena,
Jarmila Danková z Nemeckej,
Anka Mokošová z Krupiny,
Elena Hanzelová z Detvy,
Jaroslava Rapčanová z Hnúšte,
Jozef Rajnoha z Tajova,
Marcelka Holíková z Detvy - Želobudze,
Andrej Tušim z Lovinobane.

Nedeľa 25.02.2018 o 13:00
Anna Kamenská z Kriváňa,
Dorota Libiaková z Kriváňa,
Emília Futáková z Detvy,
Emília Vágnerová z Pohronského Bukovca,
Gitka Pepichová z Čierneho Balogu - Komova,
Anna Botková zo Zvolena,
František Donoval zo Starých Hôr,
Anka Šoucová z Krupiny,
Viera Horniaková zo Zvolena,
súrodenci Peter a Anka Libiakovci z Podkoníc a Riečky,
Mária Filipová z Banskej Bystrice - Senice,
Paulínka Porubiaková z Hnúšte,
Emília Haraburdová z Bacúcha,
Ján Majer z Handlovej,
Pavel Šimon z Príbeliec,
Jozef Peťko z Banskej Bystrice,
Vierka Hurtíková zo Žiaru nad Hronom,
Mária Szökeová z Hrnčiarskych Zalužian,
Valika Tomaštiková z Tvrdošína - Medvedzia,
Anna Kuviková z Buzitky,
Zlatica Tkáčiková zo Sásy,
Katarína Ulbrichtová z Brezna,
Mária Mešťanová z Heľpy,
Elena Palečeková z Detvy - Krného,
Jarmila Doletinová zo Žiaru nad Hronom,
Ján Petráš z Horného Tisovníka,
Jaroslav Gonda z Bratislavy,
Anna Mesíková zo Seliec,
Jaroslav Gaňa z Detvy,
Dušan Krahulec z Kocihy,
Jozef Nosko zo Závadky nad Hronom,
Milan Dzúrik zo Žabokriek.

Nájdete nás na Facebooku