Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Regina Stred | Nedeľa 10.06.2018, Hudobno slovný útvar


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 25.05.2019 o 13:00
Elena Adamcová z Malej Lehoty - Skál,
Júlia Lásková z Rimavskej Bane,
Mária Babeľová z Heľpy,
Anna Klimentová z Tuhára,
Július Sendrei z Teplého Vrchu,
Jozef Fekiač z Detvy,
Jozef Lavrík zo Záhoriec,
Ján Badinka z Tomášoviec,
Zdenka Breznoščáková z Banskej Štiavnice,
Zdenka Janoušková z Banskej Štiavnice,
Mária Jalšovská z Dolných Plachtiniec,
Ján Baláž z Hnúšte,
Elena Poláková zo Šumiaca,
Vladimír Machunka z Detvianskej Huty,
Darinka Gašparová z Vidinej,
Darina Hroncová z Tomášoviec,
Alena Pálešová z Banskej Bystrice - Sásovej,
Anna Segečová z Látok,
Marta Krekáňová z Tomášoviec pri Lučenci,
Dáša Ivanková z Banskej Bystrice,
Jarmila Skýpalová z Poltára,
manželia Helenka a Ján Vilhanovci zo Zvolena.

Nedeľa 26.05.2019 o 13:00
Viera Igová z Chanavy,
Juraj Cerovský z Hriňovej - Murinky,
Margita Krnáčová z Banskej Bystrice,
Želka Kosnová z Lehoty nad Rimavicou,
Ján Záchenský z Brezín,
Ladislav Cesnak z Bacúcha,
Júlia Fajčíková z Dolnej Strehovej,
Emília Palovičová z Banskej Štiavnice,
Marta Gandžalová z Pohorelskej Maše,
Mária Hrašková z Medzibrodu,
Zuzka Maľová zo Sebedína,
manželia Vojtech a Mária Orelovci z Veľkého Krtíša,
Ján Badinka z Tomášoviec,
Pavel Belko z Dolnej Slatinky pri Lučenci,
Olinka Adamovičová zo Slovenskej Ľupče,
Anton Zauška z Lučenca - Opatovej,
Darinka Mozoľová zo Zvolena,
Anna Hanesová z Lučenca - Malej Vsi,
Ján Gabčík zo Žaškova,
Vladimír Suja z Trebeľovie - Lázy,
Anna Sedliaková z Hriňovej,
Marta Gáboríková z Lučenca,
Katarína Hroncová zo Slovenskej Ľupče,
Ján Hronec zo Strelník.

 

Nájdete nás na Facebooku