Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Štvrtok 23.03.2017, Publicistika


Ing. Ondrej Bernát, riaditeľÚradu KSK, Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK, Ing. Jozef Kurimský, statik a Ing.Igor Petrík, starosta Margecian, preseda ZMO Hnileckého regiónu, téma : uzavretý most cez rieku Ružín

 

Nájdete nás na Facebooku