Duchovný dokument (Sola gratia - Jedine milosťou)

Streda 4.10.2017


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Dejiny evanjelickej cirkvi od reformácie po Žilinskú synodu. Duchovný dokument k Pamiatke reformácie.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania pri hodnotení svojej histórie a teda aj reformácie na území dnešného Slovenska vychádza zo svojho vieroučného základu. Proces reformácie vníma ako zápas o čistotu tohoto základu a vytvárania svojho organizačného priestoru. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je jednou z kresťanských cirkví na Slovensku. Cirkev sa viditeľnou stáva tam, kde sa zvestuje slovo Božie, prisluhujú sa sviatosti, tam, kde má svoje učenie – vierovyznanie a organizáciu. Základom vierovyznania Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je Písmo sväté, chápané v duchu Symbolických kníh, najmä Augsburského vyznania z roku 1530. O čistotu tohto základu zvádzali evanjelici na území dnešného Slovenska ťažké zápasy, ktoré môžeme sledovať už od vystúpenia Dr. Martina Luthera. Duchovný most, ktorý začali naši predkovia na vinici Pánovej stavať takmer pred 500 rokmi, má dôležité nosné piliere, ktoré sú základom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Prvým nosným pilierom ECAV na Slovensku sa stali závery Žilinskej synody z roku 1610. Žilinská synoda kodifikovala všetky snahy našich predkov vykonané od nástupu reformácie do tohto roku vo vieroučnej a organizačnej oblasti. Podľa hodnotenia cirkevného historika Jána Mocku: „Slávnejšieho a pamätnejšieho dňa ťažko by bolo preukázať z minulosti cirkvi našej nad deň jej zriadenia a osamostatnenia.“ Tento rok oslavujeme 400. výročie zriadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku.

Nájdete nás na Facebooku