Poklady.sk

Dvojka | Utorok 17.04.2018, Malý Dunaj - pozoruhodný ekosystém


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Naše národné poklady, ktoré sú na dosah ruky a predsa o nich málo vieme.

Slovensko je malá krajina a priznajme si, že svet o nej veľa nevie. Máme síce prekrásnu prírodu, bohaté kultúrne dedičstvo, šikovných ľudí, výnimočné mozgy aj nadané talenty, ale úprimne – toto má takmer každá krajina na svete a väčšinou je to prinajmenšom väčšie, vyššie, viac, známejšie. Napriek tomu sme my, Slováci, na naše pamiatky aj prírodu skutočne hrdí, radi sa nimi pýšime a aj argumentujeme, keď hľadáme dôvody pre zahraničných návštevníkov, prečo by mali navštíviť práve našu krajinu. Preto je šokujúce, že o tých najväčších pokladoch toho vieme veľmi málo. Často sa skrývajú priamo pod nosom, a nám by ani nenapadlo, že tu môžeme mať unikáty svetového významu, alebo že od nás môžu brať nápady a inšpiráciu najväčšie svetové mocnosti. Malý Dunaj bol 19. storočí kvôli masovému stavaniu tovární totálne znečistený. Veľa kanálov z tovární vypúšťalo odpadové chemikálie práve do Malého Dunaja, čo z neho urobilo stoku Bratislavy. V roku 1950 bol Malý Dunaj tak znečistený, že jediným riešením pre záchranu zvyškov okolitej prírody, bolo odstavenie všetkých zdrojov odpadu. Stavba čističky odpadových vôd bol prvý krok k tomu, aby sa mohol Malý Dunaj vrátiť do svojej pôvodnej podoby. Dnes Dunaj poskytuje domov viacerým druhom vtákov ako napríklad labuť veľká, volavka popolavá či bocian biely. Z rýb sú to napríklad sumec západný, boleň dravý a šťuka obyčajná. Všetky tieto druhy sú viazané na vodné prostredie a žijú hlavne v mokradiach, či trstinových porastoch na brehu. Tým, že Malý Dunaj je obchvatom hlavného toku Dunaja, voda na rozdiel od hlavnej rieky tečie pomalšie. To umožňuje rybám bez problémov migrovať a zároveň im poskytuje potravu a miesta na rozmnožovanie. Najkrajšou a najvzácnejšou časťou Malého Dunaja je Klátovské Rameno. Výnimočné je tým, že nemá prameň ani sa neodpája od iného toku. Vyviera zo spodných vôd za obcou Orechová Potôň - Lúky, vďaka čomu je jeho voda priezračne čistá. Priezračná a čistá voda tu je oveľa studenšia ako v iných miestach. V okolí priesakov vyráža cez otvory do štrkového podložia, čo znamená, že priesakové ramená, ako aj toto Klátovské, sú vlastne diery v podzemnom toku Dunaja na Žitnom ostrove. Zachovanie posledných zvyškov neopakovateľnej prírody a unikátnej kombinácie zvierat a rastlín je v záujme nás všetkých. Život a príroda na Malom Dunaji, nám prostredníctvom vodnej turistiky umožňuje dostať sa do iného sveta, očarujúceho a fascinujúceho, kde vám miestami cestu pretne spadnutý strom, kde vás sprevádzajú kŕdle divých kačíc či labutí. Jedným z lákadiel pre turistov sú pôvodné vodné mlyny, ktoré boli ešte pred príchodom parných strojov používané na mletie obilia pochádzajúceho práve zo žitného ostrova. Hoci už neslúžia svojmu účelu, dodnes sú dôkazom nenásilného spolunažívania človeka s prírodou na Malom Dunaji.

Nájdete nás na Facebooku