Televízny posol

Nedeľa 12.11.2017


Vhodné pre všetkých HD

Náboženský magazín.

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Monotematické vydanie z osláv 500. výročia reformácie.

Nájdete nás na Facebooku