Kapura

Sobota 20.05.2017


Vhodné pre všetkých HD

Cyklická relácia najlepších tanečných, speváckych a zvykoslovných programových čísel z repertoáru slovenských folklórných skupín a súborov vo forme "hitparády" s možnosťou diváckeho hlasovania.

Ladislav Gmuca z Vojkoviec na Spiši je farmárom. Tak tomu hovoríme dnes. No on je gazdom v tom pravom zmysle slova. Gazduje po starom a gazduje spolu s manželkou. No oprieť sa môže aj o pomoc rodiny. Orie s koňom a pluhom, ktorý mu zostrojil jeho otec. Starostlivosť o pôdu a domáce zvieratá je zmyslom jeho života. V minulosti platilo, že bohatšej dievke smrekový, chudobnejšej brezový. Dnes je to už možno inak, ale 30. apríla v predvečer prvého mája sa už tradične v Klenovci na námestí staval vysoký máj. Tak, ako po minulé roky aj teraz ho stavali členovia Folklórneho súboru Vepor ako symbol vítania jari. 52. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe sa bude konať v dňoch 23. - 25. júna 2017. Folklórny festival je trojdňový a predstavia sa domáce skupiny a súbory, ktoré uchovávajú folklórne dedičstvo ľudí odpradávna žijúcich pri Hrone, ale aj hostia z celého Slovenska. 25. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov a tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa uskutoční v Dlhom Klčove na Zemplíne 26. – 28. mája 2017. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum, realizátorom obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou .

Cyklická relácia najlepších tanečných, speváckych a zvykoslovných programových čísel z repertoáru slovenských folklórných skupín a súborov vo forme "hitparády" s možnosťou diváckeho hlasovania.

Nájdete nás na Facebooku