Televízny klub nepočujúcich


Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

Nájdete nás na Facebooku