Reláciu najbližšie vysielame

Família

Dvojka | Piatok 21.04.2017, Família - Príbeh Allanovho mydla


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Sonda do života súčasnej rodiny.

Príbeh rodiny, ktorá učí deti postarať sa o seba, ale aj podeliť sa s inýmii. Na pozadí príbehu malého olivového mydla, ktoré si chlapec Allan priniesol z prímorskej dovolenky, sa dozvedáme o jeho túžbach, ambíciách a podnikateľských zámeroch. Tie sa mu s pomocou oboch jeho rodičov daria aj napĺňať. Začal doma spoločne s mamou vyrábať ekologické mydlá, ktoré tri razy v roku predáva na Trnavských rínkoch. S časťou „zisku“ sa potom Allan vždy podelí aj s tými, ktorí to práve potrebujú. K tomu ho mama s otcom vedú od malička, že treba pomáhať a vedieť sa podeliť s ostatnými, že treba byť v živote dobrý a myslieť aj na druhých a raz sa mu to potom vráti. To je aj hlavný dôvod, prečo ho podporujú v jeho podnikateľských aktivitách. Učia svoje deti na vlastnom príklade aj tomu, aké dôležité je nájsť si čas popri práci na rodinu, aby všetci boli spokojní a šťastní. Príbeh Allanovo mydla prináša teda pohľad na mladú rodinu cez prizmu podnikateľských úspechov rodičov, ich vlastných skúseností so zaneprázdnenosťou, a teda aj poučení sa o tom, čo sú životné priority. Už pochopili, že úspech, práca, či materiálny blahobyt ešte neznamenajú šťastie. Najdôležitejšie je nájsť si čas jeden na druhého, na vytvorenie láskyplného zázemia a budovanie ľudských vzťahov.

Nájdete nás na Facebooku