Hurá do záhrady

Piatok 9.03.2018


Vhodné pre všetkých HD

Týždenný magazín v novej koncepcii, s novými odborníkmi o záhrade a všetkom, čo s ňou súvisí.

V tejto časti relácie pokračujeme v dotváraní záhrady v lesnom prostredí na Záhorí. Chata má veľmi pekne založenú kríkovú výsadbu oddeľujúcu dva pozemky. Záhon môžeme rozdeliť na dve zásadne odlišné časti prednú - slnečnú pred bazénom, ktorú sme dotvorili v minulej časti a zadnú časť za bazénom, ktorá je naopak v tieni a tej sa budeme venovať v tomto vydaní. V televíznom herbári zaostríme na obľúbený strom Tis.

Nájdete nás na Facebooku